Elutähtsa teenuse osutamine

AS Krooningi tanklad osutavad hädaolukorras või teise elutähtsa teenuse katkestuse korral elutähtsat teenust kütusevaldkonnas, vastavalt hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel Majandus- ja taristuministri poolt 28.06.2018 väljaantud määrusele nr 35.

Elutähtsat teenust osutavad tanklad: 

TANKLA ASUKOHT AADRESS TELEFON KÜTUSED
1. KERNU Tallinn-Pärnu mnt, Kohatu küla 670 1805 98 D Deri LPG