Elutähtsa teenuse osutamine

AS Krooningi tanklad osutavad hädaolukorras või teise elutähtsa teenuse katkestuse korral elutähtsat teenust kütusevaldkonnas, vastavalt hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel Majandus- ja taristuministri poolt 28.06.2018 väljaantud määrusele nr 35.

Elutähtsat teenust osutavad tanklad: 

TANKLA ASUKOHT AADRESS TELEFON

KÜTUSED

1. KERNU Tallinn-Pärnu mnt, Kohatu küla 670 1805

98 D Deri LPG

2. RISTI Lihula mnt 15, Risti alevik 666 0490

95 98 D

3. PADISE Haapsalu mnt 40, Rummu alevik 666 0490 95 98 D Deri