Teadaanne seoses tervishoiualase hädaolukorraga!

Hea Klient! Seoses Eesti Vabariigis kehtiva tervishoiualase hädaolukorraga on AS Krooningi kontor suletud kuni 25.mai 2020. Püsige terved ja olge tublid! [ 17.05.2020 ]

Krooningi diislikütustes kvaliteetne biolisand HVO!

Krooningi tanklates müüdavates diislikütustes kasutame seaduses nõutava biolisandina komponenti HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).Tegemist on uuema, teise põlvkonna biolisandiga, millel on märgatavaid eeliseid paljude teiste kütusefirmade poolt kasutatava FAME biolisandi ees. Biolisand HVO on värvitu ja lõhnatu aine ning erinevalt FAME-st, pole HVO-l probleeme säilivusega ja külmakindlusega, taludes ka -40 kraadist temperatuuri. HVO-d võiks edukalt kasutada ka puhtalt diiselmootori kütusena, kuid see ei oleks mõistlik toote kõrge hinna tõttu. Seega ei pea meie kliendid muret tundma seaduses nõutava biolisandi osakaalu suurenemise pärast ka järgnevatel aastatel. [ 15.10.2019 ]

AS Krooning alustab Ühtekuuluvusfondi toel Sauele surugaasitankla rajamist!

Projektiga soovime panustada taastuvenergia osakaalu suurenemisse ja keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutamisele transpordisektoris.Eesmärk on mitmekesistada Krooningi tanklaketis pakutavaid kütuseliike taastuvatest allikatest toodetud biometaaniga. Projekti käigus rajatakse Ühtekuuluvusfondi toel Saue surumaagaasi ja biometaani automaattankla, kombineeritult samas asukohas paikneva Krooningi vedelkütuse tanklaga. Projekt: AS KROONING biometaani tankla rajamine Sauele (2014-2020.6.04.18-0080) [ 11.04.2019 ]